Zawiadomienie - Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowych

Źródło: własne

„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego: „Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowych ”. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmę: ARMATURA- Dobrowolski, ul. Towarowa 5, 10-416 Olsztyn...

 

Pobierz dokument

Ogłoszenia