Witamy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zajmuje się:

  • zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Szczytno
  • produkcja i sprzedaż energii cieplnej
  • budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  • inne zadania statutowe

Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku.
12-100 Szczytno, Kamionek 25 centrala: 89 624 33 88
tel. bezp.: 89 624 33 88
fax: 89 624 33 88