1. Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

2. Nazwa zadania: Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem monitoringu dla Stacji Uzdatniania Wody w Romanach dz. Nr 180/5 Gmina Szczytno

3. Całkowity koszt projektu: 143 787 zł

4. Kwota oraz forma dofinansowania: 11 690 zł dotacja, 105 210 zł  pożyczka

5. Opis zadania:

Zadanie obejmuje budowę i uruchomienie systemu modułów fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną,

zainstalowanych dla Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w miejscowości Romany gmina Szczytno dz. nr 180/5 Gmina

Szczytno. Uzyskana energia elektryczna w całości zużywana będzie na potrzeby własne SUW.

Zasilanie obiektów służących do wydobywania i uzdatniania wody w energię elektryczną odbywa się linią kablową ziemną.

Szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektu w 2022 r. wynosi: 68 000 kWh

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona prace budowlane obejmujące:

➢ Wybudowanie instalacji modułów fotowoltaicznych o mocy min 39,50 kWp.

➢ Wykonanie niezbędnych konstrukcji wsporczych dla instalacji modułów PV,

➢ Wykonanie przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) dla kabli elektrycznych i ich zabezpieczenie,

➢ Położenie okablowania do podłączenia paneli PV,

➢ Położenie okablowania do rozdzielni SUW

➢ Zamontowania falowników/inwerterów dla obsługi paneli PV,

➢ Podłączenia falowników/inwerterów modułów PV do systemu elektroenergetycznego inwestora,

➢ Wykonanie systemu wizualizacji i pomiarów wyprodukowanej energii, umożliwiającego odczyt przez Internet wartości

wyprodukowanej energii.

Energia elektryczna wytwarzana przez wybudowany system przewidziana jest do zasilania istniejącego SUW i zredukowania

jej zużycia, tym samym zredukowania kosztów zakupu od miejscowego Operatora Energetycznego.

3. Aktywny odnośnik do strony www.wfosigw.olsztyn.pl

 

 

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Nazwa zadania: Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem monitoringu dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamionek dz.nr 6/107, 6/108 Gmina Szczytno

Całkowity koszt projektu: 134 685 zł

Kwota oraz forma dofinansowania: 10 950 zł dotacja, 98 550 zł  pożyczka

Opis zadania:

Zadanie obejmuje budowę i uruchomienie systemu modułów fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną,

zainstalowanych dla stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Kamionek  dz. nr 6/107, 6/108  Gmina

Szczytno. Uzyskana energia elektryczna w całości zużywana będzie na potrzeby własne SUW.

Zasilanie obiektów służących do wydobywania i uzdatniania wody w energię elektryczną odbywa się linią kablową ziemną.

Szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektu w 2023 r. wynosi: 67 000 kWh

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona prace budowlane obejmujące:

➢ Wybudowanie instalacji modułów fotowoltaicznych o mocy min 39,50 kWp.

➢ Wykonanie niezbędnych konstrukcji wsporczych dla instalacji modułów PV,

➢ Wykonanie przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) dla kabli elektrycznych i ich zabezpieczenie,

➢ Położenie okablowania do podłączenia paneli PV,

➢ Położenie okablowania do rozdzielni SUW

➢ Zamontowania falowników/inwerterów dla obsługi paneli PV,

➢ Podłączenia falowników/inwerterów modułów PV do systemu elektroenergetycznego inwestora,

➢ Wykonanie systemu wizualizacji i pomiarów wyprodukowanej energii, umożliwiającego odczyt przez Internet wartości

wyprodukowanej energii.

Energia elektryczna wytwarzana przez wybudowany system przewidziana jest do zasilania istniejącego SUW i zredukowania jej zużycia, tym samym zredukowania kosztów zakupu od miejscowego Operatora Energetycznego.

www.wfosigw.olsztyn.pl

 

 

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Nazwa zadania: Dostawa używanego pojazdu z zabudową śmieciarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku sp. z o.o.

Całkowity koszt projektu: 350 550 zł

Kwota oraz forma dofinansowania: 256 500 zł  pożyczka

Opis zadania:

Projekt obejmuje zakup używanego pojazdu z zabudową śmieciarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku sp. z o.o. w celu odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytno.

Rok produkcji 2016 o pojemności silnika 7690 cm3 i mocy 220 kM

Norma emisji spalin Euro 6

DCM max 18 000 kg

Ładowność 5 950 kg

Przebieg 189 000 km

Pojemność zabudowy śmieciarki 12,5 m3

Zgniot 1:6

Przystosowany do obsługi pojemników 120L, 240L, 1100L

www.wfosigw.olsztyn.pl

WFOŚIGW