Uchwała Rady Gminy Szczytno

Źródło:

Uchwała Rady Gminy Szczytno w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczytno na lata 2019-2023

Pobierz

Ogłoszenia