Zakup paliw silnikowych

Źródło: ZGKiM

Kierownik „Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zakup paliw silnikowych.

 

Zobacz szczegóły

Ogłoszenia