Zawiadomienie - Zakup paliw silnikowych

Źródło: własne

„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na: „Dostawę paliw silnikowych” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: "MARPOL" Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Ryszard Okuniewski ul. Nowogrodzka 274, 18-401 Łomża.

 

Pobierz pełen opis

Ogłoszenia