Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego Sukcesywna dostawa materiałów

Źródło:

„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego: „Sukcesywna dostawa materiałów”. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
„MAT-BUD” Szozda Tadeusz, ul. Bielińska 7, 06-400 Ciechanów
Powyższa oferta spełniała wszelkie wymagania postawione wykonawcom oraz cena była najkorzystniejsza.
 

Zobacz szczegóły

Ogłoszenia