Nasi pracownicy

 

 

 • Aleksander Godlewski - kierownik zakładu
 • Magdalena Kirkuć - główny księgowy
 • Adam Cielecki - inspektor ds. wodociągów i kanalizacji, inkasent
 • Aleksandra Alancewicz - referent ds. wodociągów i kanalizacji
 • Ewa Matwiejczuk - księgowy, kasjer
 • Żarnoch Małgorzata - pomoc adminstarcyjna
 • Bogdan Gejda - administrator cmentarzy komunalnych
 • Ciechanowicz Dariusz - konserwator, inkasent
 • Jan Kwiatkowski - konserwator, inkasent
 • Bojarski Ryszard - konserwator, inkasent
 • Bałdyga Robert - konserwator
 • Wojciech Sokołowski - konserwator
 • Zygmunt Konkol - konserwator