Opłaty za dostarczoną wodę

 
 
„ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KAMIONKU” ogłasza:

22 maja 2018r wchodzi w życie Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Szczytno ( art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 328, z późn.zm.)

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

 

 

Jednostka miary

 

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen

Stawka opłat

W okresie od 22.05.2018 do 21.05.2019

W okresie od 22.05.2019 do 21.05.2020

W okresie od 22.05.2020 do 21.05.2021

 

1

 

Grupa 1

Cena wody

netto

2,13

2,13

2,13

zł/m3

brutto

2,30

2,30

2,30

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej*

netto

3,38

3,38

3,38

zł/m-c

brutto

3,65

3,65

3,65

zł/m-c

* W przypadku jednoczesnych dostaw wody i odbioru ścieków pobiera się jedną stawkę opłaty abonamentowej.