Witamy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zajmuje się:

  • zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Szczytno
  • produkcja i sprzedaż energii cieplnej
  • budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  • odbiór odpadów komunalnych
  • inne zadania statutowe

Kontakt

ZGKiM w Kamionku Sp. z o.o.
12-100 Szczytno, Kamionek 25 centrala: 89 624 33 88
tel. bezp.: 89 624 33 88
fax: 89 624 33 88