Poznaj nas bliżej

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zajmuje się:

 

  • zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Szczytno
  • produkcja i sprzedaż energii cieplnej
  • budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  • inne zadania statutowe
Opłaty