Zamówienia publiczne

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. w organizacji Szczytno, Kamionek 25 udzielając zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane opłacanych przez Zamawiającego zobowiązane jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zmianami) z uwzględnieniem art. 3 ust. 1 pkt. 3, art. 132 i 133 ustawy. Powyższe przepisy kwalifikują Spółkę jako Zamawiającego sektorowego.

W związku z tym opracowany został Regulamin udzielania zamówień publicznych według, którego Spółka udziela zamówień publicznych. Niniejszy regulamin przewiduje stosowanie następujących trybów postępowań:

przetarg nieograniczony, zapytanie ofertowe, zamówienie z wolnej ręki, przy czym podstawowym trybem udzielania zamówień jest przetarg nieograniczony.

 

Do pobrania:


Zamówienia