L.p.

 Taryfowa

   grupa            

 odbiorców

        Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

     Jednostka

         miary

     netto

Brutto z VAT

 1

Grupa I – gospodarstwa domowe

cena za odprowadzone ścieki

6,31

6,82

zł/m³

 

  2

Grupa II – dla obiektów nie stanowiących gospodarstw domowych

cena za odprowadzone ścieki

 

6,99

7,55

zł/m³

 

  3

Grupa I i grupa II

Stawka opłaty abonamentowej

3,38

3,65

m-c


Kanalizacja