L.p.

 Taryfowa

    grupa

 odbiorców

        Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty

     Jednostka

        miary

    netto

Brutto z VAT

  1

Grupa I - gospodarstwa domowe

 

cena za dostarczoną wodę

2,53

2,73

zł/m³

 

2

Grupa II- dla obiektów nie stanowiących gospodarstw domowych

cena za dostarczoną

wodę

2,62

2,83

zł/m3

 3

Grupa I i II

Stawka opłaty abonamentowej

3,38

3,65

m-c