L.p.

 Taryfowa

    grupa

 odbiorców

        Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty

     Jednostka

        miary

    netto

Brutto z VAT

  1

Grupa I i Grupa II

cena za dostarczoną wodę

2,50

2,70

zł/m³

 

  2

Stawka opłaty abonamentowej

3,38

3,65

m-c